Najlepsze filtry do nawadniania

Poziom jakości wody używanej do nawadniania przekłada się na trwałość oraz sprawność systemu nawadniającego. Na negatywne działanie zanieczyszczeń szczególnie narażone są mikronawodnienia, między innymi taśmy kroplujące, mikrozraszacze czy linie. Modele wyposażone w dysze o sporych przekrojach są natomiast mniej narażone na zapychanie. Duża zawartość żelaza czy osadów może w sposób negatywny spływać na podlewane rośliny.

Jak filtr wybrać do instalacji nawadniającej?

filtr siatkowy do nawadnianiaW celu uniknięcia negatywnego wpływu zanieczyszczeń na system nawodnieniowy oraz jakość podlewania, warto zastosować te metody, które pozwalają na zminimalizowanie zawartości niepożądanych związków w wodzie. Wybór sposobu powinien być przemyślany albo skonsultowany ze specjalistą. Niezbędnym elementem będzie filtr siatkowy do nawadniania. Często inwestycja w takie rozwiązanie, choć jest dość wysokim kosztem, bardzo szybko przekłada się na obniżenie dalszych kosztów eksploatacji systemu. Niezbędnym elementem każdej instalacji nawadniającej jest specjalny filtr mechaniczny. Jego zadaniem jest ochrona instalacji oraz urządzeń filtracyjnych przed możliwym przedostawaniem się cząsteczek mechanicznych. Dzięki zastosowaniu takiego filtra nie dochodzi do usterki. Powszechnie stosowanym rozwiązaniem są filtry siatkowe albo dyskowe, które usuwają nierozpuszczalne w wodzie zanieczyszczenia.

Niektóre systemy nawadniające, poza filtrami mechanicznymi, mogą wymagać również filtrów piaskowych, które pozwalają na wyeliminowanie z wody bardzo drobnych osadów biologicznych czy mineralnych. W razie występowania znacznej zawartości ciężkich osadów mineralnych, dobrym wyborem są filtry odśrodkowe, czyli inaczej hydrocyklony. Wybór sposobu filtracji powinien być uzależniony od rodzaju występujących zanieczyszczeń.

Scroll to Top