Na czym polega odwadnianie osadów?

Odwadniane osadów jest to niezwykle często wykorzystywany proces, podczas którego mamy do czynienia z obniżeniem zawartości wody w osadach o tym samym stopniu. W procesie tym dochodzi do rozdzielenia osadu na suchy piasek oraz pozbawiony zawiesin odciek. Głównym założeniem procesu jest zmniejszenie objętości osadu w zbiorniku. 

Wszystko, co musisz wiedzieć o odwadnianiu osadów

odwadnianie osadówPrzed przystąpieniem do właściwego procesu odwadniania osadu należy przeprowadzić zagęszczenie. Jako że osady to substancje, które ciężko się odwadnia ważne jest odpowiednie przygotowanie. Kondycjonowanie to jedno z zadań, którego pracownicy podejmują się przed odwadnianiem. W tym celu wykorzystywane są związki żelaza, glinu lub wapnia. W ostatnich latach możemy zaobserwować również spolimeryzowane związki nazywane polielektrolitami. To co je wyróżnia to duży ciężar cząsteczkowy wynikających z samej budowy chemicznej. To co wpływa na ostateczny efekt, który uzyskamy po odwadnianiu zależy od dawki produktu, który zdecydujemy się zastosować. Co jednak daje odwadnianie osadów, że jest tak często wykorzystywaną praktyką? Przede wszystkim proces ten pozwala na termiczną obróbkę, a także zmniejszenie kosztów dalszej przeróbki. Do samego procesu odwadniania mogą zostać wykorzystane różnego rodzaju urządzenia. Do najczęściej wykorzystywanych możemy zaliczyć filtracyjne prasy taśmowe, prasy komorowe, prasy śrubowe, wirówki czy dekantery. Dzięki wykorzystaniu tego rodzaju maszyn możliwe jest uzyskanie jak najmniejszej suchej masy. 

Zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszy się mechaniczne odwadnianie osadów, które niesie ze sobą znacznie lepsze efekty. Możemy spotkać się z nim głównie w średnich oraz dużych oczyszczalniach ścieków, gdzie są wykorzystywane na szeroką skalę. 

Scroll to Top