Jak wygląda magazynowanie ciepła?

Na rynku dostępnych jest coraz więcej technologii, które pozwalają wytwarzać potrzebne do funkcjonowania media na różne sposoby. Obecnie bardzo popularne są odnawialne źródła, które pozwalają w sposób ekologiczny pozyskać różne formy energii. Ta następnie może być wykorzystywana na potrzeby własne lub oddawana do sieci. Sytuacja zaczyna się komplikować w przypadku jednostek o większej mocy, które działają na skalę przemysłowym.

Czy można przechowywać ciepło?

magazyn energii cieplnejFunkcjonowanie odnawialnych źródeł w dużej mierze jest bowiem zależne od pogody. W niektórych momentach może następować nadprodukcja, a w niektórych niedostatek mocy. W związku z tym coraz częściej stosowany jest magazyn energii cieplnej, czyli akumulacja w tak zwanych zasobnikach ciepła. Proces ten jest stosunkowo skomplikowany i wymaga dużej wiedzy od konstruktorów, którzy przeważnie są fizykami oraz chemikami. Magazyny ciepła można ogólnie podzielić na trzy grupy w zależności od temperatury roboczej medium. Pierwszą grupą są konstrukcje niskotemperaturowe, gdzie ciecz robocza osiąga temperaturę do 120 stopni Celsjusza. Kolejną grupą są jednostki średniotemperaturowe, gdzie wartość temperatury kształtuje się na poziomie 120-500 stopni Celsjusza. Jednostki wysokotemperaturowe operują na wartościach ponad 500 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o zasadnicze technologie akumulacji to wyróżnić tutaj można: wykorzystanie ciepła właściwego, wykorzystanie energii przemian fazowych czy wykorzystanie ciepła przemian chemicznych. Poszczególne rozwiązania posiadają różną sprawność.

Jak już wcześniej wspomniano sam proces jest stosunkowo newralgiczny co sprawia, że jest on nadal wykorzystywany w nielicznych instalacjach. Największą sprawnością cieszy się technologia przemian chemicznych, a wynosi ona od 75 do nawet 100%. Niemniej jednak akumulacja jest możliwa jedynie w krótkim okresie wynoszącym godziny czy dni. W zależności od docelowego obszaru zastosowań okres ten może być niewystarczający.

Scroll to Top