Jak interpretować dane statystyczne?

Prace naukowe na zakończenie studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich muszą opierać się na zebranej przez nas literaturze naukowej. Oczywiście, im wyżej sięgamy, tym lepszych wyników oczekujemy, co również przekłada się na naukę i pisanie naszej pracy.

Publikacja z interpretacją danych statystycznych

Opierając się na literaturze naukowej, bardzo wiele osób boi się liczb. Przecież to dane liczbowe najwięcej wnoszą do treści i prowadzą do możliwości pokazania i przedstawienia na przykładzie jak coś się prezentuje na przestrzeni lat lub w odniesieniu do ilości. Powołanie się na dane statystyczne doda w naszej pracy wiele plusów. Przede wszystkim pozwoli na twarde pokazanie dowodów- pokazanie czegoś na liczbach przemawia do odbiorców, jak to jest udowodnione. Jednak wstawienie samych danych statystycznych tak naprawdę nic nam nie da. Potrzebna jest zatem odpowiednia ich interpretacja i pokazanie, co przez wstawienie danych liczb chcemy naszemu odbiorcy udowodnić. Interpretacja danych statystycznych musi być spójna i prawidłowa tak, aby można było wyciągnąć z niej odpowiednie wnioski. W interpretacji powołać się musimy na konkretne porównania liczb- na przykład rok do roku. W ten sposób odniesiemy do tego, jak dana rzecz kształtowała się na przestrzeni lat, czy coś rośnie, maleje czy też pozostaje w stagnacji. Jest to kluczowe dla naszych dalszych rozważań.

Wykresy, które również mile są widziane w pracach naukowych również pomogą w pokazaniu danych liczbowych. Jest to sposób na łatwe ich porównanie i ułatwienie w opowiadaniu, do czego się donosimy. Oczywiście nie zmienia to faktu, że wszelkie dane muszą być konkretne, powołać się zatem musimy na publikacje naukowe lub dane z Głównego Urzędu Statystycznego za danych okres.

Więcej na: https://pogotowiestatystyczne.pl/

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top