Instalacja hydroforowa (zestaw hydroforowy)

Instalacja hydroforowa (zestaw hydroforowy) jest systemem bezpieczeństwa zaprojektowanym w celu zapobiegania skokom ciśnienia w rurociągach dystrybucji wody pożarowej, które występują, gdy system zalewowy lub inne systemy zużywające wodę uwalniają wodę przed uruchomieniem pomp wody pożarowej.

Działanie zestawu hydroforowego

zestaw hydroforowy ppożKiedy odbiornik wody pożarowej o dużym przepływie uruchamia się przed pompami wody pożarowej, woda jest odprowadzana z najwyższych punktów magistrali obwodowej. Taki odpływ powoduje powstanie podciśnienia w górnych poziomach magistrali pierścieniowej. Aby zapobiec tej niebezpiecznej sytuacji, zestaw hydroforowy ppoż wypuszcza wodę do magistrali wody pożarowej ze zbiornika hydroforowego, gdy tylko zawór regulacji ciśnienia wyczuje spadek ciśnienia. Powoduje to podniesienie ciśnienia w rurach i praktycznie zapobiega ryzyku wzrostu ciśnienia poprzez uniemożliwienie powstania podciśnienia. Zbiornik wodny zestawu hydroforowego ma standardową pojemność wodną, która jest w stanie działać do 30 sekund, wystarczająco długo, aby zapobiec skokom ciśnienia w standardowych systemach przeciwpożarowych. Ciśnienie w zbiorniku wodnym jest utrzymywane przez stojak z butlą powietrzną z pompą wspomagającą, która jest uzupełniana po każdym użyciu. Mechanizmy zwalniania i resetowania wszystkich elementów zestawu hydroforowego są w pełni automatyczne. Ponadto, cała instalacja zawiera również wszystkie zawory i oprzyrządowanie niezbędne do standardowej obsługi, konserwacji i testowania.

Wszystkie parametry konstrukcyjne zestawu hydroforowego mogą być w razie potrzeby dostosowane do specyficznych wymagań projektu. Każda instalacja może być dostosowana do zgodności z obowiązującymi zasadami, przepisami i wymaganiami specyficznymi dla danego projektu, jak również z odpowiednimi normami.

Scroll to Top