Bezpieczne przechowywanie paliw płynnych

Paliwa to substancje łatwopalne, które w przypadku niewłaściwego składowania mogą stanowić zagrożenie dla życia osób znajdujących się w pobliżu. Dlatego też tak ważne jest ich właściwe przechowywanie. W tym celu należy użyć specjalnie skonstruowanych w tym celu pojemników. Nie tylko powinny być one szczelne i wykonane z bezpiecznych materiałów, ale także oznaczone w odpowiedni sposób.

Przechowywanie paliwa w pojemnikach

zbiorniki na paliwoZe względu na niebezpieczeństwo związane ze składowaniem łatwopalnych paliw płynnych, odbywać się to może tylko odpowiednich pojemnikach. takie zbiorniki na paliwo zbudowane muszą być z odpornych materiałów, do których należą między innymi tworzywa sztuczne. Ponadto pamiętać także trzeba o tym, że kwestia ta regulowana jest także prawnie. Oznacza to, że osoby prywatne nie mogą posiadać ilości paliwa większych niż te, określone w rozporządzeniu. Ponadto rozporządzenie to opisuje także wszystkie cechy, jakie spełniać powinien taki pojemnik. Dlatego też na terenie kraju obowiązują ścisłe przepisy dotycząca zakupu paliw do zbiorników innych niż baki pojazdów. Każdy zbiornik zewnętrzny poza wytrzymałością na uszkodzenia musi być także wyjątkowo szczelny i chronić przed nadmierną kumulacją gazów. Producent musi go także odpowiednio oznaczyć. W przypadku większych ilości paliwa w gestii osoby przewożącej je jest dodatkowa opisanie każdego z pojemników.

Przechowywanie i przewóz paliwa przez osobę prywatną jest regulowane przepisami dotyczącymi materiałów łatwopalnych i wybuchowych. Dlatego może się odbywać tylko i wyłącznie przy użyciu atestowanych zbiorników. Wykonane one muszą być z wytrzymałych materiałów, charakteryzować się szczelnością, a ponadto być odpowiednio oznaczone zarówno przez producenta, jak i osobę zajmującą się ich przewozem.

Scroll to Top